Arkiv
BA-dansk ved Henning Bergenholtz og Carlo Grevy

 

Hovedmenu Op

Information til CG's hold: Sidste gang (10. gang) varer kun ½ lektion. Her kan du spørge om eksamensforhold mv. Jeg vil her nøje orientere om kravene til eksamen mv. Så vidt muligt lægges undervisningen direkte i forbindelse med undervisningen 9. gang. 

Hvis du ikke kan komme på dit eget hold sidste gang (10. gang), er du velkommen til at komme på et af de andre hold (men kontakt mig evt., da der er mange skemaændringer i uge 45 og 46 - grevy@mail.dk).

Ændringer for uge 46

CG's hold onsdag i 1.-2. time flyttes til 3. time. D. 14. november mødes vi i lokale M2 kl. 9.50 (jeg har tidligere oplyst, at det var lokale M208). Der er tale om undervisningen for 10. gang, og denne varer ca. ½ time.

CG's hold onsdag i 3.-4. time flyttes til 4. time (i lokale M2). Vi mødes altså d. 14. november kl. 10.45. Du er velkommen til at møde allerede kl. 9.50 i samme lokale.

CG's hold onsdag i 5.-6. time varer fra kl. 12.00-12.30 i lokale M202

CG's hold onsdag i 7.-8. time flyttes til 3. time. Undervisningen varer ca. ½ time (sidste undervisningstime). 

 

CG's hold torsdag i 1.-2. time (i lokale U116) udvider undervisningen til kl. ca. 10.00 (sidste undervisningstimer).

CG's hold torsdag i 3.-4. time (i lokale M209) starter først i 4. lektion, dvs. kl. 10.45 og varer ca. ½ time (sidste undervisningstime).

 

CG's hold fredag i 5.-6. time (i lokale M205) udvider undervisningen til ca. kl. 14.00 (sidste undervisningstimer).

 

Ændringer for uge 45

CG's hold mandag i 7.-8. lektion: Undervisningen er slut.

CG's hold tirsdag i 5.-6. lektion: Undervisningen er slut.

CG's hold tirsdag i 8.-9. lektion: Undervisningen er slut.

CG's hold torsdag i 5.-6. lektion: Undervisningen er slut.

CG's hold mandag i 7.-8. lektion (lok. M210): Hvis det kan lade sig gøre for jeres vedkommende, kan timerne udvides med 22½ minut, så vi afvikler både 9. og 10. gang på mandag d. 5. november.

Ingen undervisning: Fredagsholdene (5.-6. og 7.-8. lektion) ved Carlo Grevy har ikke undervisning i uge 41. Fremlæggelserne (på disse to fredagshold) kommer derfor først til at foregå efter efterårsferien, altså i uge 43.

Vedr. torsdagholdet i 7.-8. time (ved Carlo Grevy): Timerne er nu i stedet for i 5.-6. time. Bemærk: De nye lokaler er i uge 45 og 46 lokale U113, i uge 43. lokale U217 og i uge 44 lokale U212.

Aflysning: Henning Bergenholtz' hold er aflyst på mandag d. 1. oktober (uge 40). I stedet afvikles timerne ugen efter (uge 41). 

Vedr. sammenfaldende undervisning: De hold, der har undervisning om fredagen i 5. og 6. time, har samtidig undervisning et andet sted. De studerende på disse hold er velkommen til at deltage på et af de andre hold i BA-dansk. For en oversigt over andre muligheder henviser jeg til mit skema (under hovedmenuen "CG's hold", se her: "CG's skema").