Ordbøger
BA-dansk ved Henning Bergenholtz og Carlo Grevy

 

Tilbage Hovedmenu Op Næste

Ordbøger

 

Albeck, Ulla/Mikal Rode/Erik Timmermann: Dansk Synonym-Ordbog. København: J.H. Schultz Forlag 1980.

Andersen, Harry: Dansk Begrebsordbog. Paa Grundlag af Viggo Petersens efterladte Manuskript. Med Indledning af Vilhelm Grundtvig. Munksgaard: København 1945.

Andersen, Stig Toftgaard: Talemåder i dansk. København: Munksgaard 1998.

Anker-Møller, Søren/Peter Stray Jørgensen: Politikens Slangordbog. Dansk slang i brug fra 1955 til i dag. København: Politikens Forlag 1996.

Axelsen, Jens/Grethe Hjorth/Thomas Ingemann/Pia Vater: Retskrivningsordbog. København: Gyldendal 1996.

Basis. EmneLeksikon. København: Høst & Søn 1993.

Bergenholtz, Henning: Dansk frekvensordbog. Baseret på tekster fra danske romaner, ugeblade og aviser fra 1987-1990. København: Gad 1992.

Bergenholtz, Inger: Politikens Musikordbog. København: Politikens Forlag 1996.

Boas, J.E.V./Mathias Thomsen: Zoologi. Bd. 1-3. København: Gyldendal 1968-1970.

Bruun, Erik: Dansk sprogbrug. En stil- og konstruktionsbog. København: Gyldendal 1995.

Brüel, Sven/Niels Åge Nielsen: Gyldendals fremmedordbog. København: Gyldendal 1986.

Corbeil, Jean-Claude/Ariane Archambault: Politikens visuelle ordbog. Dansk Engelsk Tysk Fransk. København: Politikens Forlag 1992.

Cramer, Jens/Lars Anton Henriksen/Mette Kunøe/ErikVive Larsen/Ole Togeby/Peter Widell: 699 varme termer. Leksikon til sprogkundskab. Århus: Aarhus Universitetsforlag 1996.

Dahl, B.T./H. Hammer under medvirken af Hans Dahl: Dansk Ordbog for Folket, A-L og M-Ø. København: Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag 1907-1914.

Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen. 2. udg. København: Aschehoug 1996. (forkortes DS i DanskOrdbogen)

Den Store Danske Encyklopædi Bd. 1-12. København: Danmarks Nationalleksikon 1994-1998.

Dybbro, Tommy: Politikens Fuglebestemmelsesbog. København: Politikens Forlag 1997.

Eriksen, Jørgen/Arne Hamburger: Forkortelser i hverdagen. Dansk Sprognævns skrifter 13. København: Gyldendal 1988.

Feneis, Heinz: Anatomisk billedordbog. 3. udg. København: Munksgaard 1995.

Foss Hansen, Kim/Leif Kragh: Matematik Ordbog. København: Munksgaard 1988.

Friis Hansen, Jens B./Torben Høst/Poul Steen Larsen/Henning Spang-Hanssen: Informationsordbogen. Dansk Standardiseringsråd 1991.

Gads Bibel Leksikon. København: Gad 1998.

Gads lille leksikon. København: Gad 1993.

Gyldendals Tibinds Leksikon. København: Gyldendal 1977-1986.

Herman, Ursula: Knaurs etymologisches Lexikon. München: Knaur 1983.

Holmberg, Bente/Henrik Holmberg: Politikens Pocket Fremmedordbog. København: Politikens Forlag 1997.

Holmboe, Henrik: Dansk Retrograd-Ordbog. København: Akademisk Forlag 1978.

Holmgaard, J.B.: Den store citatbog. København: Hans Reitzels Forlag 1993

Høimark, Marianne: Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog. København: Politikens Forlag 1996.

Hårbøl, Karl/Jørgen Schack/Henning Spang-Hanssen: Dansk Fremmedordbog. København: Munksgaard 1997.

Jarvad, Pia: Nye ord - hvorfor og hvordan? København: Gyldendal 1995.

Jarvad, Pida: Nye ord i dansk. Gyldendal 1999.

Karker, Allan: Politikens Synonymordbog. København: Politikens Forlag 1990.

Kaufmann, Lillian (red.): Det store danske madleksikon.. København: Bonniers 1990.

Kaufmann, Uwe/Henning Bergenholtz: Genteknologisk ordbog. Dansk-engelsk/engelsk-dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi. København: Gad 1992.

Klougart, Asger/Johan Lange/Eigil Lindgaard/Dorte Nissen: Plantenavne - fra a til z. GartnerInfo 1996.

Lademanns Leksikon. Bind 1-20. Lademann 1970-1981.

Lademanns Multimedia Leksikon. Cd-rom. Lademann 1997.

Lange, Johan: Ordbog over Danmarks plantenavne. København: Munksgaard 1992.

Lekanger, Kurt: Edb-ord '98. Valby: IDG Bøger 1997.

Michelsen, Christian: Idiomordbog. København: Gyldendal 1992.

Nissen, Gunnar: Forkortelsesordbog. København: Borgen 1974.

Nissen, Gunnar: Hvordan kan ordet deles? København: Branner og Korch 1988.

Ordbog over det Danske Sprog. Bind 1-28. København: Gyldendal 1981.

Pedersen, B. Østergaard: Fysik og Kemi Leksikon. København: Munksgaard 1993.

Pedersen, B. Østergaard: Matematik Leksikon. København: Munksgaard 1991.

Politikens Ordsprogsleksikon. København: Politikens Forlag 1994.

Politikens Store Krydsogtværsordbog. København: Politikens Forlag 1995.

Politikens store nye nudansk ordbog. København: Politikens Forlag 1996.

Røder, Allan: Danske talemåder. København: Gad 1998.

Salmonsens Konversations Leksikon. Anden Udgave. Bind I-XXVI. København: Schultz 1915-1930.

Simonsen, Jørgen Bæk: Politikens Islamleksikon. København: Politikens Forlag 1995.

Statsnavne og nationalitetsord. Oslo: Nordisk språksekretariat i kommission hos Novus forlag 1994.

Vogel-Jørgensen, T./Poul Zerlang: Bevingede Ord. København: Gad 1990.

24-09-02 / CG