Supplerende litteratur
BA-dansk ved Henning Bergenholtz og Carlo Grevy

 

Tilbage Hovedmenu Op

 

Supperende litteratur til BA-dansk

 

Becker Jensen, Leif (1994): Ud af elfenbenstårnet. Fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie. Kbh.: Samfundslitteratur.

Bergenholtz, Henning; Jette Pedersen, Vibeke Vrang & Richard Almind (1999): DanskOrdbogen. Århus: Systime.

Brandt, Søren (1996): Pas på sproget. En håndbog. Kbh.: Amanda.

Galberg Jacobsen, Henrik & Peder Skyum-Nielsen (1998): Dansk sprog. En grundbog. Kbh.: Schønberg.

Galberg Jacobsen, Henrik & Peter Stray Jørgensen (2000): Håndbog i nudansk. Kbh.: Politikkens forlag.

Hansen, Erik (1999): Skrift, stavning og retstavning. Kbh.: Hans Reitzels forlag.

Heltberg, Eva & Christian Kock (red.) (1997): Skrivehåndbogen. Kbh.: Gyldendal.

Poulsen, Ib & Bent Søndergård (1979): Hvad er rigtigt? Kbh.: Hans Reitzel.

       

 

14-09-06 / CG