Litteratur
Metaforhjemmesiden ved Carlo Grevy - ny e-mail

Hovedmenu Op

Nyt - antologi om metaforer, metaforteori, kognitiv semantik og fagsprog

Abraham, Werner (1975a): "Zur Linguistik der Metapher". In: Poetics 4, 133-172 (engelsk version: Abraham 1975b).

Abraham, Werner (1975b): A linguistic approach to metaphor. Lisse, Netherlands: Peer de Ridder P.

Academic American Encyclopedia (1981): "Metaphor". Vol. 13. New Jersey: Aretê publishing company inc., 334.

Aktuelt (1999). D. 10. november; http://www.gl-avernaes.dk/info/med99945. html.

Albeck, Ulla (1973): Dansk stilistik. København: Gyldendal.

Alverson, Hoyt (1995): "Metaphor and experience: looking over the notion of image schema". In: Fernandez (ed.), 94-117.

Andersen, Harry (1945): Dansk begrebsordbog. Paa grundlag af Viggo Petersens efterladte manuskript. København: Ejnar Munksgaard.

Andersen, Mette Skovgaard (1999): "Kann Metaphernphobie geheilt werden?"; publiceres i: Copenhagen Studies of Language.

Andersen, Mette Skovgaard (2000): "Metaphor matters." In: Grevy (ed.), 57-80.

Andersen, Stig Toftgaard (1998): Talemåder i dansk - ordbog over idiomer. København: Munksgaard.

Aristoteles (1952): De Poetica. In: The works of Aristotele. Vol XI, ed. By W.D. Ross and J. A. Smith, 1447a-1462b.

Aristoteles (1965): Poetics. Oversat ved W. H. Fyfe. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

Aristoteles (1992): Poetik. På dansk ved Poul Helms. København: Hans Reitzels forlag.

Asch, Solomon E. (1955): "On the use of metphor in the description of persons". In: Heinz Werner (ed.) On expressive language, Worcester, Massachusetts: Clark University Press, 29-39.

Asch, Solomon E. (1958): "The metaphor: a psychological inquiry". In: Tagiuri and Petrullo (eds.): Person, perception and interpersonel behavior. Stanford: Stanford U. P.

Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon (1995): "Metafor". Ed.: Petter Henriksen. 3. udgave. Oslo: Kunnskapsforlaget.

Barnet, Sylvan and Marcia Stubbs (1983): Barnet and Stubbs's practical guide to writing. Fourth edition. Boston: Little, Brown and company.

Bartels, Klaus (1993): "The box of digital images: the world as computer theater". In: Diogenes 163 (Fall), 45-70.

Barthes, Roland (1987): "Billedets retorik". In: Fausing og Larsen (eds.), 42-57.

Beck, Brenda (1982): "Root metaphor patterns. Review Article. George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors we live by". In: RSSI, Recheches semiotiques/Semiotic Inquiry, vol 2, no 1, 86-97.

Berg, C. (1986): Græsk-dansk ordbog. København: Gyldendalske boghandel.

Berg, Søren (1998): "Vores sprogbilleder afslører os". In: Samvirke 6, 87-90.

Bergenholtz, Henning (1988): "DK87: Et korpus med dansk almensprog." In: Hermes, Journal of Linguistics 1, 229-237.

Bergenholtz, Henning (1992): Dansk frekvensordbog. Baseret på danske romaner, ugeblade og aviser 1987-1990. København: Gad.

Bergenholtz, Henning og Jan Engberg (1995): "Tendenser inden for nyere fagsprogsforskning i Danmark". In: Hermes, Journal of Linguistics 15, 179-206.

Bergenholtz, Henning og Sven Tarp (1993): Manual i fagleksikografi. Århus: Systime.

Bergenholtz, Henning, I. Cantell, R. V. Fjeld, D. Gundersen, J. H. Jónsson og B. Svensén (1997): Nordisk leksikografisk ordbog. Oslo: Universitetsforlaget a/s.

Berger, Peter L. og Thomas Luckmann (1979): Den samfundsskabte virkelighed. En videnssociologisk afhandling. København: Lindhardt og Ringhof.

Bergstein, T. (1966): Kvantefysik og dagligsprog. København: Munksgaard.

Bertau, Marie-Cécile (1996): Sprachspiel Metapher. Denkweisen und kommunikative funktion einer rhetorischen Figur. Dissertation Ludwig-Maximilians-Universität. Westdeutcher Verlag.

Bezeczky, Gábor (1997): "Paul Ricoeur and the assumption of linguistic uniformity". In: Neophilologus 81, 325-339.

Black, Max (1955): "Metaphor". In: Proceedings of the aristotelian society, 273-294. (Findes også i: Black, Max (1954): Models and metaphor. Cornell University Press.)

Black, Max (1966) [original 1962]: Models and metaphor. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Black, Max (1981): "Lakoff, George, and Mark Johnson. Metaphors we live by". In: Journal of Aestetics and criticism 40, 208-210.

Black, Max (1998): "More about metaphor". In: Ortony (ed.), 19-41.

Bolt, Nina (1995): Dyremennesker. Viborg: Tiderne skifter.

Booth, Wayne C. (1983): "Lakoff, George and Johnson, Mark. Metaphors we live by". In: Ethics, April 1983, 619-621.

Boyd, Richard (1998): "Metaphor and theory change: what is 'metaphor' a metaphor for?". In: Ortony (ed.) 481-532.

Boyle, Robert R. (1954): "The nature of metaphor". In: The modern schoolman, a querterly journal of philosophy, vol. XXXI, no. 4, 257-280.

Bredsdorff, Thomas (1997): "Forsvar for Aristoteles. Metaforen efter modernismen, med særligt henblik på Nordbrandt". In: Hansen og Holmgaard (eds.), 179-197.

Brockhaus Enzyklopädie (1991): "Metapher". Mannheim: Brockhaus, 521.

Brown, Richard H. (1976): "Social theory as metaphor: on the logic of discovery for the sciences of conduct". In: Theory and society 3, 169-197.

Brunak, Søren og Benny Lautrup (1988): Neurale netværk. Computere med intuition. København: Munksgaard.

Brunak, Søren og Benny Lautrup (1996): "Computo, ergo sum?". In: Clark og Lind, 103-112. (Fra Brunak og Lautrup (1988), 135-146.)

Brünner, Gisela (1987): "Metaphern für Sprache und Kommunikation in Alltag und Wissenschaft". In: Diskussion Deutsch 18, Heft 94, 100-119

Bußmann, Hadumod (1983): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.

Butters, Ronald R. (1981): "Do 'conceptual metaphors' really exist?". In: The secol review 5/3, 108-117.

Cantor, Paul (1982): " Friedrich Nietzsche: The use and abuse of metaphor". In: Mial (ed.), 71-87.

Carter, Raphael (2000): "The Darmok dictionary"; http://www.chaparraltree.com/sflang/ darmok. shtml.

Champlin, T. S. (1982): "Beyond the letter. Metaphor and Thought. Metaphors we live by". In: Philosophical books, vol. 23, 111-116.

Chomsky, Noam (1975): Om sprog. København: Gyldendal.

Christensen, Folmer (1969): Litteraturleksikon. 2000 definitioner af litterære begreber og bogfaglige udtryk samt 500 forfatterpseudonymer. København: Gjellerup.

Clark, Christina og Søren Lind (1996): Er strudsen en rigtig fugl? Om sproget og erkendelsen. København: Gyldendal.

Cohen, Jonathan L. and Avishai Margalit (1972): "The role of inductive reasoning in the interpretation of metaphor". In: Davidson and Harman (eds.), 722-740.

Cohen, Ted (1980): "Figurative speech and figurative acts". In: Johnson, Mark (ed.) 182-199.

Corbett, Edward P. J. (1977): The little rhetoric and handbook. New York: John Wiley and sons, inc.

Cramer, Jens, L. A. Henriksen, M. Kunøe, E. V. Larsen, O. Togeby og P. Widell (1996): 699 varme termer. Århus: Århus universitetsforlag.

Cristofoli, Mirelle, Gunhild Dyrberg and Lilian Stage (1998): "Metaphor, meaning and translation". In: Hermes, Journal of Linguistics 20, 165-177.

Crystal, David (1992): An encyclopedic dictionary of language and languages. Cambridge: Blackwell.

Culler, Jonathan (1981): "The problem of metaphor". In: Hope m.fl. (eds.), 5-20.

Dahlager, Lars (1999): "Metafor for en ny tid". In: Politiken d. 13.5.

Davidson and Harman (eds.) (1972): Semantics of natural language. Dordrecht: Reidel.

Davidson, Donald (1975): "Thought and talk". In:Guttenplan (ed.), 7-23.

Davidson, Donald (1979): "What metaphors mean". In: Sacks (ed.), 29-45. (Findes også i Johnson (ed.) 1981).

Dawkins, R. (1986): The Blind Watchmaker. Penguin, Harmondsworth.

Debatin, Bernhard, Timothy R. Jackson and Daniel Steuer (eds.) (1997): Metaphor and rational discourse. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Deignan, Alice (1995): Collins Cobuild. English Guides 7: Metaphor. Glasgow: Harper Collins Publishers.

Den Store Danske Encyklopædi (1999): "Metafor". Ed. Jørn Lund (ansvarshavende). København: Danmarks nationalleksikon a/s, 186.

DK87, ved Henning Bergenholtz (1987): Tekstkorpus. Se: Bergenholtz (1988).

DOB. DanskOrdbogen (1999), ved Henning Bergenholtz, Jette Pedersen, Vibeke Vrang og Richard Almind. Center for Leksikografi, Århus: Systime.

Dreistadt, Roy (1968): "An analysis of the use of analogies and metaphors in science". In: Journal of psychology, 97-116.

Dunbar, Howard H.; Mildred E. Marcett and Frank H. McCloskey (1951): Writing good English. Boston: D. C. Heath and company.

Dyer, M; R. Gullingford and S. Alvarado (1990): " Scripts". In: Shapiro (ed.), 980-994.

Eckerström, Cecilia (1998): "Prioner - ur ett översättarperspektiv. Analys och jämförelse av nominalfraser och metaforer i en engelsk populärvetenskaplig och en engelsk vetenskaplig medicinsk text". In: Texter emellan (1998), 43-66.

Edwards, P. (ed.) (1967): Encyclopedia of philosopy, vol 5. New York: Macmillan.

Eldred, Janet Carey and Ron Fortune (1992): "Exploring the Implications of metaphors for computer networks and hypermedia". In: Hawisher, Gail E. and Paul LeBlanc (eds.): Remaining computers and composition, Portsmouth: Heinemann: 58-73.

Elofsson, Karin (1998): "Jämförande stilanalys och översättning av tre medicinska texter på olika nivåer. In: Texter emellan, 92-115.

Embler, Weller (1966a): "Metaphor in everyday speech". In: Embler 1966b, 27-44.

Embler, Weller (1966b): Metaphor and meaning. De Land, Florida: Everett/Edwards inc.

Engstrøm, Anders (1994): "Metaforer". In: Filosofiske studier 14, 43-67, udarbejdet efter filosofisk speciale "Metaforer", Engstrøm 1993.

Fass, Dan (1991): "met*: a method for discriminating metonymy and metaphor by computer". In: Computational Linguistics 17:1, 49-90.

Fauconnier, G. and Eve Sweetser (eds.) (1996): Spaces worlds and grammar, Chicago: The Uni. Of Chicago Press.

Fausing, Bent og Peter Larsen (eds.): Visuel kommunikation bd. 1 og 2. København: Medusa.

Favrholt, David (1996): "Om Wittgenstein og 'Tractatus'". In: Wittgenstein 5-31.

Fernandez, James W. (ed.) (1995): Beyond metaphor. Stanford, California: Stanford University Press.

Finnemann, Niels Ole og Frederik Stjernfelt (1992): Kognition og sprog. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Flesch, Rudolf (1964): "The abc of style. A guide to plain English." New York: Harper and Row publishers.

Foersom, Signe (1999): "Fuldtræffer eller ram forbi? - et kig på den kognitive semantik og dens muligheder inden for sammenlignende sprogstudier". In: Mål og Mæle 1, 11-15.

Foerster, Norman and J. M. Steadman Jr. (1941): Writing and thinking. A handbook of composition and revision. Revised edition. Boston: Houghton Mifflin company.

Forceville, Charles (1996): Pictorial metaphor in advertising. London: Routledge.

Forceville, Charles (2000): "Compasses, beauty queens and other PC's: pictorial metaphors in computer advertisements". In: Grevy (ed.), 31-55.

Foucault, Michel (1971): Talens forfatning. København Rhodos.

Friedrich, Paul (1995): "Polytropy". In: Fernandez (ed.), 17-55.

Frieling, Gudrun (1996): Untersuchungen zur Theorie der Metapher. Osnabrück: Universitätsverlag Rasch.

Gads lille leksikon (1991). København: Gad.

Gentner, Dedre (1982): "Are scientific analogies metaphors". In: Mial (ed.), 106-132.

Gentner, Dedre and Michael Jeziorski (1998): "The shift from metaphor to analogy in western science". In: Ortony (ed.) 447-480.

Gericke, Helmuth (1994): Talbegrebets historie. Århus: Århus Universitet.

Gibbs, Raymond W. (1982): "A critical examination of the contribution of literal meaning to understanding nonliteral discourse". In: Text 2, 9-27.

Gibbs, Raymond W. (1983): "Do people always process the literal meanings of indirect requests?". In: Journal of experimental psychology: Learning, memory and cognition, vol. 9, no. 3, 524-533.

Gibbs, Raymond W. (1984): "On the process of understanding idioms". In: Journal of psycholinguistic research, vol. 14, no. 5, 465-472.

Gibbs, Raymond W. (1994): The poetics of mind. Figurative thought, language and understanding. Cambridge: Cambridge University Press.

Gibbs, Raymond W. (1996): "Why many concepts are metaphorical". Cognition 61, 309-319.

Gibbs, Raymond W. (1997): "Metaphor in idiom comprehension". In: Journal of memory and language 37, 141-154.

Gibbs, Raymond W. and Solange B. Nascimento (1996): "How we talk when we talk about love: metaphorical concepts and understanding love and poetry". In: Empirical approaches to literature and aesthetics 52, 291-307.

Glück, Helmut (ed.) (1993): Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler.

Goatly, Andrew (1998): The language of metaphors. London and New York: Routledge.

Gozzi, Raymond Jr. (1991): "The computer as savior and as spy: simultaneous metaphors in the news". In: Et cetera 1, 84-88.

Gregersen, Niels Henrik (ed.) (1994): Naturvidenskab og livssyn. Munksgaard.

Grevy, Carlo (1984): Metaforer, sprogbrug og samfund. En studie i sammenhænge mellem forandringer i sprogbrugen og forandringer i samfundet i øvrigt. Prisopgavebesvarelse, Odense Universitet.

Grevy, Carlo (1995): "Hvad skal vi med 'Stilistik'? En anmeldelse af Kirsten Rasks 'Dansk stilistik'". In: HS-Dansk 59, 45-48. In: Vid Nyt 8, 45-48.

Grevy, Carlo (1997a): "Da mennesket forsvandt - om metaforer og menneskebilleder". In: Tidsskrift for sprogpsykologi 3, 8-30.

Grevy, Carlo (1997b): "Metaforer i perspektiv - om metaforteori, kategorier og virkelighed". In: Synsvinkler 18, 103-124.

Grevy, Carlo (1998): "Virkelighed, metaforer og tolkning". In: Tidsskrift for sprogpsykologi 1, 3-19.

Grevy, Carlo (1999): "Informationsmotorvejen og andre metaforer i computerfagsprog". In: Hermes, Journal of Linguistics 23, 173-201.

Grevy, Carlo (2000): "The never changing metaphors". In: Grevy (ed.), 9-15.

Grevy, Carlo (2001a): "Metaforer vi virkelig lever med - et nyt perspektiv". In print. Artiklen er skrevet i forlængelse af foredrag på " 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog", 2000. Publiceres i konferencens artikelsamling (red.: Peter Widell).

Grevy, Carlo (2001b): "Metaforerne: dagligsprogets og litteraturens stedbørn. Tanker på tærsklen til en ny forståelse af metaforer". Publiceres i næste nummer af Vid Nyt, Dansklærerforeningen.

Grevy, Carlo (ed.) (2000): Metaphors in specialised language. Hermes, Journal of Linguistics 24.

Guttenplan, Samuel (ed.) (1975): Mind and language.Wolfson College lectures 1974. Oxford: Clarendon Press.

Hansen, Carsten ( 2000): " Lakoff og Johnsons metaforprojekt - status og perspektiver"; http://coco. ihi. ku. dk/~carhan/ob-emne/tekst-1.html.

Hansen, Carsten (1996): " MetafDan - Registrering af dansk forskning om publikationer om metaforer". In: Hansen (ed.) (1996a).

Hansen, Carsten (1997): "Wolf-Andreas Liebert:'Metaphernbereiche der deutschen Alltagssprache: Kognitive Linguistik und die Perspektiven einer Kognitiven Lexikographie'. Bern: Peter Lang Verlag, 1992". In: Hermes, Journal of Linguistics 18, 228-238.

Hansen, Carsten (1999a): "Lakoff og Johnsons metaforprojekt - status og perspektiver; http://coco. ihi.ku.dk/~carhan/ob-emne/tekst-1.html.

Hansen, Carsten (1999b): "Humoralpatologiens betydning for metaforiske vredekoncepter"; http:// coco.ihi.ku.dk/¨carhan/ob-emne/tekst-2.html.

Hansen, Carsten (ed.) (1996a): Metaforer i sprog og tænkning. Proceedings fra Metafornetværkets seminar i Odense d. 8.-10.- februar 1996; http:///www.ihi.ku.dk/ fp…ings1/proceedings1.html.

Hansen, Carsten (ed.) (1996b): Metaforer i kultur og samfund. Proceedings fra Metafornetværkets seminar i København den 24.-26. Oktober 1996; http://www.ihi. ku.dk/fpr./philosop…or/ proceedings2/proceedings2.html.

Hansen, Carsten og Peter Widell (1996): "Automatisk registrering af metaforer i åbne, maskinlæsbare tekstkorpora". In: Hansen, Carsten (red) (1996b).

Hansen, Erik og Harald Steensig (1969): Dansk er mange ting. København: Gjellerup.

Hansen, Nils Gunder (1993): "Omkring en tekst - fænomenologiens vorden". In: Kritik 102, 43-44.

Hansen, Per Krogh og Jørgen Holmgaard (1997): "Billedsprog". In: Hansen og Holmgaard (eds.), 9-26.

Hansen, Per Krogh og Jørgen Holmgaard (eds.) (1997): Billedsprog - om metaforen og andre troper. Aalborg: Center for æstetik og logik. Medusa.

Hartnack, Justus (1971): Mennesket og sproget. København: Berlingske forlag.

Hartnack, Justus (1995): Filosofiens filosofi. København: Reitzel.

Hauge, Hans (1993): "Krop, kreativitet og politisk korrekt". In: Kritik 102, side 44.

Hauge, Hans (1995): Den litterære vending. Dekonstruktiv videnskabsteori. Aarhus: Modtryk.

Haverkamp, Anselm (ed.) (1983): Theori der Metapher. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Wege der Forchung band CCCLXXXIX.

Hawking, Stephen (1988): Hawkings univers. København: Gyldendal.

Heelan Patrick A. (1986): "Machine perception". In: Mitscham (ed.) 131-156.

Heltberg, Eva og Christian Kock (eds.) (1997): Skrivehåndbogen. København. Gyldendal.

Heltberg, Eva og Jørn Lund (eds.) (1989): Sprog i dansk - en håndbog. København: Gyldendal.

Hester, Marcus B. (1966): "Metaphor and aspect seeing". In: Journal of aestetics and art criticism 25, 205-212.

Hinman, Lawrence (1982): "Nietzsche, metaphor, and Truth". In: Philosophy and phenomenological research, vol XLIII, no.2 dec. 179-199.

Hjelmslev, Louis (1972): Sprogsystem og sprogforandring. København: Nordisk sprog- og kulturforlag. Travaux du cercle linguistique de Copenhague vol. XV, Naturmetodens sproginstitut.

Hjelmslev, Louis (1984): Sproget. København: Museum tusculanums forlag.

Hjelmslev, Louis: (1976): Omkring sprogteoriens grundlæggelse. København: Akademisk forlag.

Hobbes, Thomas (1914) [original 1651]: Leviathan. Edited by Ernest Rhys. London: J. M. Dent and sons, ltd.

Hoekstra, Raymond (1945): "Pepper's world hypotheses". In: The journal of philosophy, vol. XLII, no. 4, 85-101.

Hoffman, Robert R. (1980): "Metaphor in science". In: Honeck and Hoffman (eds.), 393-423.

Hofland, Knut og Stig Johansson (1982): Word frequencies in british and american english. Bergen: The norwegian computing centre for the humanities.

Hope, T. E.; T. B. W. Reid; Roy Harris and G. Price (eds.) (1981): Language, Meaning, and Style: Essays in Memory of Stephen Ullmann. Leeds : Leeds UP.

Ickler, Theodor (1993): "Zur Funktion der Metapher, besonders in Fachtexten". In: Fachsprache 15, 94-110.

Indurkhya, Bipin (1992): Metaphor and cognition. Dordrecht/ Boston/ London: Kluwer academic publishers.

Ingendahl, Werner (1970): "Zur Systematisierung metaphorischer Prozesse". In: Linguistiche Berichte 8, 49-54.

Ingendahl, Werner (1972): "Die metaphorik und die sprachliche Objektivität". In: Wirkendes Wort 22, 268-274.

Israel, Joachim (1980): Erkendelse, sprog og sociale relationer. Om relationistisk socialpsykologi. København: Munksgaard.

Jensen, Hans Siggard (1994): "En sjæl i livet? Om naturvidenskabens udfordring til sjæl-legeme-problemet". In: Gregersen (ed.), 351-374.

Jensen, Hans Siggard (1996): "Metaforen - mellem sandhedsbetingelser og kognitiv signifikans". In: Hansen (ed.) (1996a), 1-9.

Johansen, Jørgen Dines (1996): "Metafor og kognitiv semantik. En introduktion". In: Nordica bd. 13, 41-62.

Johansen, Jørgen Dines (1997): "Lighedens figurationer". In: Hansen og Holmgaard (ed.), 237-276.

Johnson, Mark (1980): "A philosophical perspective on the problems of metaphor". In: Richard P. Honeck and Robert R. Hoffman (eds.), 47-67.

Johnson, Mark (1981): "Introduction: Metaphor in the philosophical tradition". In: Johnson, Mark (ed.), 3-47.

Johnson, Mark (1990): The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago: The University of Chicago Press.

Johnson, Mark (1993): "Filosofiske implikationer af kognitiv semantik". In: Kritik 102, 27-42.

Johnson, Mark (1996): "Moral imagination", oversat fra Moral Imagination, The University of Chicago Press 1993, p. ix-x og 1-12. In: Clark og Lind 126-141.

Johnson, Mark (ed.) (1981): Philosophical perspectives on metaphor. Minneapolis.

Jørgensen, Steffen (1995a): "Metaforen som interaktion. I.A. Richards, M. Black, Lakoff and Johnson". In: Kultur og klasse (K og K), 15-38.

Jørgensen, Steffen (1995b): "Om metafor og begreb". In: Psyke og logos 16, 174-182.

Kabel, Kristine (1998): "Metaforer i EU-debatten". In: Mål & mæle 3, nov. 1998, 7-13.

Karker, Allan (2000): "Når synsvinklerne kortslutter". I: Nyt fra Sprognævnet 3, 1-6.

Kattz, Jerold J. and Jerry A. Fodor (1965): "The structure of a semantic theory". In: Fodor and Katz (eds.): The structure of language. New Jerway: Prentice Hall, Inc. 2. udg. 479-518.

Kemp, Peter (1972): Sprogets dimensioner. København: Berlingske forlag.

Kipfer, Barbara Ann (1992): Roget's 21st century thesaurus in dictionary form. New York: A Dell Hardcover.

Kirkeby, Ole Fogh (1994): Verden, ord og tanke. Sprogfilosofi og fænomenologi. København: Handelshøjskolens forlag.

Kirkeby, Ole Fogh (1996): "Metafor og synkinæstesi". In: Ole Fogh Kirkeby: Selvnødighedens filosofi, Aarhus: Modtryk, 47-63.

Kirkeby, Ole Fogh (1997): "Om metaforen og det billedløse sprog i relation til multimedier". In: Juel, Henrik (ed.): Multimedieteori. Odense: Odense Universitetsforlag, 135-152.

Kittay, Eva Feder (1984): "The identification of metaphor". In: Synthese 58, 153-202.

Kittay, Eva Feder (1987): Metaphor. Its cognitive force and linguistics structure. Oxford: Clarendon press.

Kjær, Torben Junker (1997): Metaforer på World Wide Web. Speciale Århus Universitet, 49 p.; http://inet.uni-c.dk/~torbkj/metafor.html.

Kofman, Sarah (1993): Nietzsche and metaphor. Stanford: Stanford University Press.

Krause-Jensen, Esbern (1978): Viden og magt. Studier i Michel Foucaults institutionskritik. København: Rhodos.

Kubczak, Hartmut (1978): Die Metapher. Beiträge zur Interpretation und semantischen Struktur der Metapher auf der Basis einer referentialen Bedeutungsdefinition. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

Kuhn, Thomas S. (1995): Videnskabens revolutioner. København: Fremad.

Kuhn, Thomas S. (1998): "Metaphor in science". In: Ortony (ed.) 533-542.

Kövecses, Zoltán (2000): Metaphor and emotion. Language, culture and body in human feeling. Cambridge University Press.

Lademanns store leksikon (1993): "Metafor". Bd. 18. København: Lademann a/s, 199-200.

Lakoff, George (1982): "Categories and cognitive models". In: L.A.U.T. (Linguistic Agency University of Trier), series A, paper no. 96.

Lakoff, George (1987): Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lakoff, George (1991): "Metaphor in politics. An open letter to the Internet from George Lakoff"; http://www.compapp.dcu.ie/~tonyv/trinity/lakoff-letter.html.

Lakoff, George (1992a): "Metaphor and war: the metaphor system used to justify war in the gulf". In: Pütz (ed.) 463-481.

Lakoff, George (1992b): "The contemporary theory of metaphor"; http://ww.ac.wwu. edu/~market/semiotic/lkof_met.html.

Lakoff, George (1995): "Conceptual metaphor home page"; http://cogsci. berkeley.edu/ MetaphorHome. html.

Lakoff, George (1996a): "Bevidstheden-som-maskine-paradigmet". In: Clark og Lind, 89-103 (oversat fra Lakoff 1987).

Lakoff, George (1996b): "Sorry, I'm not myself today: the metaphor system for conceptualizing the self". In: Fauconnier and Sweetser (eds.), 91-123.

Lakoff, George (1998): "The contemporary theory of metaphor". In: Ortony (ed.), 202-251.

Lakoff, George and Mark Johnson (1980a): Metaphors we live by. London: The University of Chicago Press.

Lakoff, George and Mark Johnson (1980b): "Conceptual metaphor in everyday language". In: Journal of philosophy 77, 453-486.

Lakoff, George and Mark Johnson (1981a): "Conceptual metaphor in everyday language". In: Johnson, Mark (ed.) 286-325.

Lakoff, George and Mark Johnson (1981b): "The metaphorical structure of the human conceptual system". In: Norman, D.A. (ed.): Perspectives on cognitive science. Hillsdale: LEA, 193-206.

Lakoff, George and Mark Johnson (1982): "Metaphor and communication". In: L.A.U.T. (Linguistic Agency University of Trier), series A, paper no. 97, 1-13.

Lakoff, George and Mark Johnson (1990): "Dagligsprogets begrebsmetaforer"; http:// www.ihi.ku.dk.fpr.philosophy/metafor/lak_john.html. (Findes også i Tid Skrift 13, 1990.)

Lakoff, George and Mark Johnson (1999): Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to western thought. New York: Basic books.

Lakoff, George and Mark Turner (1989): More than cool reason. A field guide to poetic metaphor. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lakoff, George and Zoltán Kövecses (1983): "The cognitive model of anger inherent in american english". In: Berkeley cognitive science report no. 10, reproducet by L.A.U.T. (Linguistic Agency University of Trier), series A, paper no. 117.

Larsen, Svend Erik (1996): Naturen er ligeglad. Naturopfattelser i kulturel sammenhæng. København: Munksgaard/Rosinante.

Lausberg, Henrich (1973): Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. München: Max Hueber Verlag. Opslag: "metaphora" p. 748 og efterfølgende henvisninger.

Lawler, John M. (1983): "Metaphors we live by. Review". In: Language, vol. 59, 1, 201-207.

Lawler, John M. (1998): "Metaphors we compute by. A lecture delieveret to staff of the informational technology division of the University of Michigan"; http:/www. virtualschool. edu/mon/Academia/Metaphors.html.

Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini (1985). Leipzig: VEB Bibliographisches Institut Leipzig.

Lieb, Hans-Heinrich (1964): Der Umfang des historischen Metaphernbegriffs. Doktordisputats. Köln: Gerd Wasmund.

Lipps, Hans (1958): Die Verbindlichkeit der Sprache. Arbeiten zur Sprachphilosophie und Logik. Zweite Auflage. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Lipps, Hans (1983): "Sproget som organon" (Oversat fra "Die menschliche Natur", 1941, kap. 11, 71-75). In: Nys 13, 36-40.

Locke, John (1959a) [original 1690]: "On the abuse of words". In: Locke (1959b), vol. II, book III, chap. X, 121 -147.

Locke, John (1959b) [original 1690]: An essay concerning human understanding. Vol. I and II. New York: Dover publications, inc.

Locke, John (u.å.) [original 1690]: An essay concerning human understanding. London: George Routledge and sons limited.

Lundquist, Lita (1995): "Metaforer i fagsprog - det epistemiske optimum". In: Skyum-Nielsen (ed.), 39-53.

Lundquist, Lita (1996): "Metaforer i fagsprogsforskning - i epistemisk og kognitivt perspektiv". In: Hansen (ed.) (1996a).

Lübcke, Poul (1998) (ed.): Politikens filosofileksikon. København: Politiken.

Lyngsø, Niels (1993): "Metafor og erkendelse - om visse kognitive aspekter af Sophus Claussens lyrik". In: Kritik 106, 53-64.

Lønstrup, Brita (1980): Dagligsprog - værktøj og legetøj. København: Berlingske forlag.

Mabeck, Carl Erik og Finn Olesen (1997): "Metaforer, kommunikation og sygdomsforståelse. Hvordan begriber patienter medicinske forklaringer?". In: Elsaas, P. og F. Olesen og S. Henriksen (eds.): Kommunikation og forståelse. København: Philosophia, 87-106.

Mac Cormac, Earl R. (1976): Metaphor and myth in science and religion. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Mac Cormac, Earl R. (1985): A cognitive theory of metaphor. Cambridge: A Bradford Book, The MIT Press.

Mac Cormac, Earl R. (1986): "Men and machines: the computational metaphor". In: Mitscham (ed.) 157-170.

Madsen, Tina Just (1996): Metaforens "udvikling" fra Aristoteles til Lakoff - En kommenteret fremstilling af metaforens udviklingsfaser med en perspektivering af kontekstfænomenet. Speciale, Handelshøjskolen i Århus.

Maida, A. S.(1990) : "Frame theory". In: Shapiro (ed.) 302-312.

Malmkjær, Kirsten (ed.) (1991): The linguistics encyclopedia. London: Routledge.

Man, Paul de (1979): "The epistemology of metaphor". In: Sacks (ed.), 11-28.

Man, Paul de (1997): "Metaforens epistemologi". In: Hansen og Holmgaard (eds.), 75-100.

Manns, James W. (1975): "Metaphor and paraphrase". In: British journal of aesthetics 15, 358-366.

Martin, James H. (1992): "Computer understanding of conventional metaphoric language". In: Cognitive science 16, 233-270.

Martin, James H. (1996): "Computational approaches to figurative language". In: Metaphor and symbolic activity 11 (1), 85,100.

May, Michael (1993): "Metafor eller skema?". In: Kritik 102, 45-47.

McMahan, Elizabeth and Susan Day (1984): The writer's rhetoric and handbook. New York: McGraw-Hill book company.

Meer, Geart van der (1999): "Metaphors and dictionaries: the morass of meaning, or how to get two ideas for one". In: Lexicography vol. 12, no. 3, Oxford University Press, 195-208.

Mey, Jacob (1997): Metaphors in computing. Signs and Realities. In: Rask nr. 5/6, febr. 1997, 3-20.

Mey, Jacob L. (2000): "The computer as prosthesis. Reflections on the use of metaphor." In: Grevy (ed.), 15-30.

Meyer, Gitte (1997): "Det uendelige galleri". In: Sprog og erhverv 11, 21-23.

Meyer, Ingrid; Victoria Zaluski og Kristen Mackintosh (1997): "Metaphorical Internet terms: a conceptual and structural analysis". In: Terminology 4 (1), 1-33. John Benjamins publishing co.

Meyers enzyklopädisches Lexikon (1976). Band 16. Mannheim/Wien/Zürich: Lexikonverlag.

Miall, David S. (ed.) (1982): Metaphor: Problems and Perspectives. Sussex: The Harvester press/ New Jersey: Humanities press.

Mitcham, Carl (1986) (ed.): Philosophy and technology II. Information technology and computers in theory and practice. Dordrecht/Boston/ Lancaster/ Tokyo: D. Reidel Publiching company.

Mitcham, Carl (1986): "Introduction: Information technology and computers as themes in the philosophy of technology". In: Mitscham (ed.) 1-14.

Moberg, Yoon (1996): Retorisk opslagsborg. København: Hans Reitzels forlag.

Mooij, J. J. A. (1975): "Tenor, vehicle, and preference". In: Poetics 4, 257-272.

More, F. C. T. (1982): "On taking metaphor literally". In: Mial (ed.), 1-13.

Munk, Inge og Poul Bæk (1999): "Av min arm - en ordbog om kroppens billedsprog". In: Mål & Mæle 1, 21-25.

Musolff, Andreas (1997): "International metaphors: brieges or walls in international communication?". In: Debatin m.fl. (eds.) 229-237.

NDO (1996). Politikens store nye nudansk ordbog. Elektronisk version 1.1. København: Politikens forlag.

Neisser, Ulric (1969): "Computer as tools and as metaphors". In: Bechert, C. B. (ed.): To social impact of cybernetics. Lonson, 71-93.

Nerlich, Brigitte (1998): "Semantic Development and semantic change with special reference to metaphor and metonymy. An overview of theories from 1950 to 1990"; http:/www.le.ac.uk/psychology/metaphor/semdev.thml.

Nerlich, Brigitte; Zazie Todd and David D. Clarke (1998): "The function of polysemous jokes and riddles in semantic development". In: Current Psychology of Cognition 17 (2), 343-365.

Nielsen, Erik A. (1993 ): "Skud mod sløret skive - en ny disciplin". In: Kritik 102, 47.

Nietzsche, Friedrich (1967-1997): Werke : Kritische Gesamtausgabe / Begründet von Giorgio Colli und Mazzino Montinari / Weitergeführt von Wolfgang Müller-Lauter und Karl Pestalozzi. Berlin: Walter de Gruyter.

Nietzsche, Friedrich (1972): "On truth and falsity in their extramoral sense". In: Shibles (ed.), 1-13.

Nietzsche, Friedrich (1973): "Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne." In: Nietzsche (1967-1997), Abt. III. Bd. 2. "Nachgelassene Schriften" (1870-1873), 367-384.

Noppen, Jean-Pierre (1985): Metaphor : A bibliography of post-1970 publications. Compiled by J.P. van Noppen, S. de Knop and R. Jongen with the assistance of B. Nitelet, A. Nysenholc and W. Shibles. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company.

Noppen, Jean-Pierre (1990): Metaphor II : A classified bibliography of publications 1985 to 1990. Compiled by Jean-Pierre van Noppen and Edith Hols. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company

Nuessel, Frank H. Jr. (1982): "George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors we live by". In: Lingua 56, 185-192.

Nyrop, K. (1901): Ordenes liv. København: Det Schubotheske forlag.

Olesen, Finn (1992): "Metaforer og maskiner". In: Philosophia årg. 21, nr. 3-4, 117-143.

Olsen, Svend Erik (1984): "Maskinen i mennesket og mennesket i maskinen". In: Psyke og Logos 5, 254-268.

Ortony, Andrew (1975): "Why mataphors are nessary and not just nice". In: Educational theory, 45-53.

Ortony, Andrew (1998): "Metaphor, language, and thought". In: Ortony (ed.), 1-16.

Ortony, Andrew (ed.) (1998): Metaphor and thought. Second edition. Cambridge: Cambridge Uni. Press.

Pahuus, Mogens (1983): "Fænomenologisk sprogfilosofi - en introduktion til Hans Lipps og K. E. Løgstrup". In: Nys 13, 7-35.

Paprotté, Wolf and René Dirven (1985): The ubizuity of metaphor. Metaphor in language and thought. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins publishing company.

Paton, Ray (1999): "Information, knowledge and the cytology of computation"; http:// www.csc.liv.ac.uk/~rep/ikkc.htm.

Paton, Ray (1999): "Introduction to computing with biological metaphors." In: Paton (ed.), 1-8.

Paton, Ray (ed.) (1994): Computing with biological metaphors. London: Chapman and Hall.

Pedersen, Stig Andur (1995): "Indledning til Kuhn: 'Videnskabens revolutioner': Kuhns videnskabsfilosofi, dens udvikling og betydning". In: Kuhn (1995), 7-44.

Peirce, Michael Alan (1995): Metaphor and meaning: a study in lexical semantics. UMI Dissertation Services, doktordisputats, University of Colorado.

Piaget, Jean (1972): Strukturalismen. København: Hans Reitzel.

Pinckert, Robert C. (1987): Pinkert's practical grammer. A lively, unintimidating guide to usage, punctuation, and style. Cincinnati, Ohio: Writer's digets books.

Platen, Christoph (1998): "Astrid Hönigsperger, 'Die Metapher in der gesprochenen Sprache'.." In: Zeitschrift für romanische Philologie, Band 114, Heft 3, 576-578.

Poulsen, Henrik (1973): Begreber og begrebsdannelse. København: Berlingske forlag.

Pulman, S. G. (1982): "Are metaphors creative". In: Journal of literary semantics 11 (2), 78-89.

Pütz, Martin (ed.): Thirty years of linguistic evolution. Philadelphis/Amsterdam: John Benjamins publighing company.

Quine, W.V. (1979): "Afterthoughts on metaphor. A postscript on metaphor". In: Sacks (ed.), 159-160.

Rask, Kirsten (1995): Dansk stilistik. København: Hans Reitzels forlag.

Rasmussen, Anne (1997): "Metaforens semantik". In: Udforskning af dansk ordforråd og grammatik, UDOG, rapport nr. 6, Center for sprogteknologi, 93-113.

Rasmussen, Michael (1993): "Kærlighedens metaforik". In: Kritik 103, 51-59.

Reddy, Michael J. (1998): "The conduit metaphor: a case of frame conflict in our language about language. In: Ortony (ed.), 164-201.

Reese, W. L. (1980): Dictionary of philosophy and religion, New Jersey, Humanities P.

Reimer, M. (1996): "The problem of dead metaphohrs". In: Philosophical Studies 82, 13-25.

Reitan, Rolf (ed.): Vejen ved verdens ende. Festskrift til Jens Cramer. Århus: Institut for nordisk sprog og litteratur.

Richards, Ivor Armstrong (1965a) [original 1936]: The philosophy of Rhetoric. New York UP, Oxford UP.

Richards, Ivor Armstrong (1965b): "Metaphor". In: Richards (1965a), 89-112. (Findes også som Richards 1983).

Richards, Ivor Armstrong (1983): "Die Metapher". In: Haverkamp (1983), 31-52.

Ricoeur, Paul ( 1979c): "The metaphorical process as cognition, imagination and feeling.". In: Sacks (ed.) 141-157.

Ricoeur, Paul (1975): "Metaphor and the main problem of hermeneutics". In: New litterary history, vol. 6, 95-110.

Ricoeur, Paul (1978): The rule of metaphor. Multi-disciplinary studies of the creation of meaning in language. London and Henley: Routledge and Kegan Paul.

Ricoeur, Paul (1979a): Sprogfilosofi. København: Vintens forlag.

Ricoeur, Paul (1979b): Fortolkningsteori. København: Vintens forlag.

Ricoeur, Paul (1979d): "The metaphorical process as cognition, imagination, and feeling". In: Critical inquiry 5, 143-159.

Ricoeur, Paul (1997): "Den metaforiske proces". In: Hansen og Holmgaard (eds.) 277-297.

Rohrer, Tim (1995): "The metaphorical logic of (politica) rape revisted: The new wor(l)d order"; http://citd.scar.utoronto.ca/Metaphor/10.2.115.html.

Rohrer, Tim (1997): "Anotated bibliography of metaphor and cognitive science". Uplubliceret, tiligere tilgændelig på Internettet.

Rohrer, Tim (1999): "Conceptual Blending on the Information Highway: How do metaphorical inferences work?"; http://metaphor.uregon.edu/icla.htm.

Rohrer, Tim (2000): "Metaphors, visual blends and the ideology of information technology". In: Grevy (ed.), 131-159.

Russel, Bertrand (1948): Human knowledge. Its scope and limits. London: George Allen and Unwin ltd.

Russell, Bertrand (1974) [original 1912]: Filosofiens problemer. København: Nyt nordisk forlag.

Ruwet, Nicolas (1983): "Synekdochen und Metonymien". In: Haverkamp (1983), 253-282.

Røder, Allan (ed.) (1998): Danske talemåder. København: Gad.

Sacks, Sheldon (ed.) (1979): On metaphor. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Salomonsens konversationsleksikon (1924): "Metafor". Bd. XVI. Ed.: Chr. Blangstrup. København: Schütz, 1000-1002.

Sandbothe, Mike (1996a): "Bild, Sprache und Schrift im Zeitalter des Internet"; http:/ www.uni-magdeburg.de~iphi/ms/bild.html.

Sandbothe, Mike (1996b): "Interaktive Netze in Schule und Universität - philosophische und didaktische Aspekte"; http:/www.uni-magdeburg.de/~iphi/ms/schulnet.thml.

Sandbothe, Mike (1997): "Theatrale Aspekte des Internet. Prologomena zu einer zeichentheoretischen Analyse theatraler Textualität"; http://www.uni-magdeburg.de/~iphi/ms/theatral.html.

Sandbothe, Mike (1998a): "Digital entanglements. A media-philosophical analysis of images, language, and writing in the Internet"; http:/www.uni-magdeburg. de/~iphi/ms/digi.html.

Sandbothe, Mike (1998b): "Ist das Internet cool oder hot?"; http:/www.heise.de/tp.deutsch/ inhalt/co/2050/l.html.

Sandbothe, Mike (2000): "Interactivity - hypertextuality - transversality. A media-philosophical analysis of the Internet". In: Grevy (ed.), 81-108.

Sapir, J. David (1977): "The anatomy of metaphor". In: Sapir and Crocker (eds.): The social use of metaphor: essays on the anthropology of rhetoric. Philadelphia, University of Pennsylv. Press, 3-32.

Schiødt, Hans Jørgen (1972): Sproget i funktion. København: Berlingske forlag.

Schjelderup, Harald K. (1941): Filosofiens historie. Oslo: Gyldendal.

Schneider, Hans Julius (1997): "Metaphorically created objects: 'real' og 'only linguistic?". In: Debatin m.fl. (eds.) 91-100.

Schutz, Alfred (1975): Hverdagslivets sociologi. København: Hans Reitzel.

Searle, John R. (1994): "Bevidsthed, hjerner og programmer". In: Gregersen (ed.) 411-435.

Searle, John R. (1998): "Metaphor". In: Ortony (ed.), 82-111.

Shapiro, Stuart C. (ed.) (1990): Encyclopedia of artificial intelligence, bd. I and II. New Your: John Wiley and sons.

Shibles, W. (ed.) (1972): Essay on metaphor. Wisconsin: The language press.

Shore, Bradd (1996): Culture in mind. Cognition, culture, and the problem of meaning. New York/Oxford: Oxford University Press.

Skyum-Nielsen (ed.) (1995): Sprogets funktion og æstetik. København: Gad.

Skyum-Nielsen, Peder (1992): Fyndord. 1-2. Studier i kortformernes retorik. København: Hans Reitzel. Doktordisputats.

Smith, Michael K. (1982): "Metaphor and mind. Metaphors we live by. By George Lakoff and Mark Johnson". In: American Speech 57, 128-134.

Spang-Hansen, Henning (1983): "Kommunikation og fagsprog". In: Språk i Norden, 25-38.

Stambuk, Anuska (1998): "Metaphor in scientific communication". In: Meta XLIII, 3, 372-379.

Steen, Gerard (1994): Understanding metaphor in literature: an empirical approach. London and New York: Longman.

Steinhart, Eric (1995): "NETMET: a program for generating and interpreting metaphors". In: Computers and the humanities 28, 383-392.

Stjernfelt, Frederik (1990): "Min älskling, du er som en *.*½§xyzpklkw"()"$æøå!". In: Omverdenen 4, årg. 1, 287-290.

Stjernfelt, Frederik (1992): "Kategoriens kategori. Kategoriseringen som grundlagsproblem i sprogvidenskab og kognitionsforskning: George Lakoff og René Thom". In: Finneman og Stjernfelt (eds.), 106-126.

Stjernfelt, Frederik (1993): "Omkring en tekst - Mark Johnson skydeskive". In: Kritik 102, side 29.

Stjernfelt, Frederik (1997): "Termodynamiske metaforer: George Lakoffs semantik diskuteret ud fra et varmt problem. In: Slagmark 25, 109-126.

Strang, B. M. H. (1982): "Metaphors we live by. By George Lakoff and Mark Jonhson". In: Modern Language Review 77, 134-136.

Stålhammar, Mall (1997): Metaforernas mönster i fackspråk och allmänspråk. Stockholm: Calssons.

Søndagsavisen (1999). Uge 46; http://sondagsavisen.dk.

Texter emallen (1998). Examensarbeten vid översättarutbildningen 1997-98. Göteborg: Göteborg Universitet.

The Encyclopedia Americana (1972). International edition. Bd. 18. USA: Americana Corporation.

The Encyclopedia of Philosophy (1967): "Metaphor". Bd. 15. Ed.: Paul Edwards. New York: The Macmillan Company, 284-289.

The New Encyclopaedia Britannica (1974): "Metaphor". Vol. VI, Ready reference and index. Chicago/London: Encyclopaedia Britannica, inc., p. 831.

The Salt Lake Tribune (1998) . Nov. 11; http:// www.sltrib.com/1998/nov/ 11111998/ nation_w/61134.htm.

Thorne, J. P. (1983): "George Lakoff and Mark Jonson, Metaphors we live by". In: Journal of linguistics 19, 245-248.

Thurén, Torsten (1996): "Metaforer". In: Tanke, sprog og virkelighed, Munksgaard, 36-45.

Togeby, Ole (1992): "Metafortyper". In: Praxt. Pragmatiske tekstteori. Aarhus Universitetsforlag, 289-314.

Trosborg, Anna (1985): "Metaphoric productions and preferences in second language learners". In: Paprotté and Dirven (eds.), 525-557.

Turner, Mark and Gillet Fauconnier (1997): "A mechanism of creativity. Publiced in Poetics Today"; http://www.wam.umd.edu/~mturn/www/mechanism.html.

Valle, Ronald S. and Eckartsberg, Rolf von (eds.) (1981): The metaphors of consciousness. New York and London: Plenum press.

Veale, Tony (1998): "Friedrick Nietzsche". Efter internethjemmesiden "The on-line encyclopaedie of metaphor", http://www.compapp.dcu.ie~tonyv/ encyc/ cyc_frame.html.

Violi, Patrizia (1982): "George Lakoff and Mark Jonson:, Metaphors we live by". In: Journal of pragmatics 6, 189-195.

Wagner, Roy (1982): "Metaphors we live by. George Lakoff and Mark Johnson". In: American Anthropologist 84, 953-954.

Warner, Martin (1973): "Black's metaphors". In: British journal of aestetics 13, 367-372.

Watkins, Floyd C. and William B. Dillingham (1989): Practical English handbook. Eight edition. Instructor's annotated edition. Boston: Houghton Mifflin company.

Weinrich, Harald (1967): "Semantik der Metapher". In: Folia Linguistica 1, 3-17.

Welsh, Caroline (1997): "Metaphors, method and entropy in Thomas Pynchon". In: Debatin m.fl. (eds.) , 125-136.

White, Roger M. (1996): The structure of metaphor. The way the language of metaphor works. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers inc.

Whorf, Benjamin Lee (1956): "The relation of habitual thought and behavior to language". In: Carroll (ed.): Language, thought and reality. Cambridge: The M.I.T. Press, 134-159.

Widell, Peter (1998): Metaforteori. Upubliceret, 22 p., Århus Universitet.

Widell, Peter (2000): "Metafor, kognition og kommunikation. Mod en nybestemmelse af forholdet". In: Reitan (ed.), 141-166.

Wittgenstein, Ludwig (1995): Filosofiske undersøgelser. København: Munksgaard.

Wittgenstein, Ludwig (1996): Tractatus Logico-Philosophicus. København: Gyldendal.

Yoos, George E. (1971): "A phenomenological look at metaphor". In: Philosophy and phenomenological research 32, 78-88.

Zimmerli, Walther (1986): "Who is to blame for data pollution? on individual moral responsibility with information technology". In: Mitscham (ed.) 291-305.