Artikler - oversigt
Metaforhjemmesiden ved Carlo Grevy - ny e-mail

Tilbage Hovedmenu Op

Nyt - antologi om metaforer, metaforteori, kognitiv semantik og fagsprog


Opdateret liste over artikler mv.

Gå til ny opdateret publikationsliste.

 

 

Academic Awards

Prize paper at the University of Odense, 1984, silver medal:

 • [Metaforer, sprogbrug og samfund. En studie i sammenhænge mellem forandringer i sprogbrugen og forandringer i samfundet i øvrigt]. 301 p. Metaphors, usage and society. A survey of the relations between changes in usage and changes in society

Top     

Publications

Publications on metaphors and linguistics

 • Grevy, C. (Ed.) (in the press), Metaphors in Specialised Language. Hermes. Aarhus. Will appear spring 2000.
 • Grevy, C. (1984), [Metaforer, sprogbrug og samfund. En studie i sammenhænge mellem forandringer i sprogbrugen og forandringer i samfundet i øvrigt]. 301 p. Metaphors, usage and society. A survey of the relations between changes in usage and changes in society. Prize paper, University of Odense.

Top

Articles

 • Grevy, C. (forthcoming), [Metaforerne: dagligsprogets og litteraturens stedbørn - tanker på tærsklen til en ny forståelse af metaforerne]. Metaphors: the stepchildren of everyday language and literature - reflections on the brink of a new understanding of metaphors. 8 p. Vid Nyt. Will appear spring 2000.
 • Grevy, C. (1999) [Informationsmotorvejen og andre metaforer i computerfagsprog]. The information highway and other metaphors in the specialised language of computers. Hermes,23, pp. 173-201. Abstract
 • Grevy, C. (1998), [Virkelighed, metaforer og tolkning]. Reality, metaphors and interpretation.Tidsskrift for sprogpsykologi, 1, pp. 3-19.
 • Grevy, C. (1997), [Metaforer i perspektiv - om metaforteori, kategorier og virkelighed]. Looking at metaphors – on the theory of metaphors, categories and reality. Synsvinkler, 18, pp. 103-124.
 • Grevy, C. (1997), [Da mennesket forsvandt - om metaforer og menneskebilleder). When man disappeared – on metaphors and the image of man. Tidsskrift for sprogpsykologi, 3, pp. 8-30.
 • Grevy, C. (1982), [Om forekomsten af tingligt ansvar - en undersøgelse af de ansvarliggjorte størrelser i Ugeskrift for læger i de sidste 140 år]. Real responsibility – a survey of liability cases in 'Ugeskrift for læger' [Weekly journal of The Danish Medical Association] over the last 140 years. SAML, 9, pp. 85-124. [Skrifter om anvendt og matematisk lingvistik], University of Copenhagen. Written together with Svend Erik Olsen, University of Odense.

Top

Debate and didactics

 • Grevy, C. and Lindø, A. V. (1999). [Sproget, der blev væk - om det danske sprogs vej ud af klasselokalet]. The disappearing language - Danish is leaving the classroom. DanskNoter, 3, pp. 42-45.
 • Grevy, C. (1997), [Det sproglige emne i gymnasiet: en odyssé - om diskurser, metaforer og grammatik]. Teaching linguistics in the Danish upper secondary school: an odyssey on discourses, metaphors and grammar.Sproglig opdagelse, sproglig opdragelse. Fællesskrift nr. 2, Dansklærerforeningen, pp. 29-34.
 • Grevy, C. (1997), [Når samtalen kommer i fokus - om hvad vi skal med det sproglige emne]. Focusing on conversation - what to do when teaching linguistics. HS-Dansk, 67, Dansklærerforeningen, pp. 39-48.

Top

Reviews

 • Grevy, C. (1997), [Pædagogik: vision eller kompensation? - om Den nye lærer - særnummer af 'Vid Nyt']. Pedagogics: vision or compensation - review of ‘The new teacher’; a special issue of the periodical 'Vid Nyt']. HS-Dansk,66, Dansklærerforeningen, pp. 31-34.
 • Grevy, C. (1995), [Hvad skal vi med Stilistik? En anmeldelse af Kirsten Rasks 'Dansk Stilistik'].What about stylistics? Review of Rask, K.: 'Danish stylistics'. HS-Dansk, 59 and Vid Nyt, 8, Dansklærerforeningen, pp. 45-48.
 • Grevy, C. (1995), [Hvorfor lære stileskrivningens svære kunst? En anmeldelse af Leif Becker Jensens 'Ud af elfenbenstårnet'].Why learn how to write papers? Review of Becker Jensen, L.: 'Leaving the ivory tower'. HS-Dansk, 58, Dansklærerforeningen, pp. 19-22.

Top