Forord
Startside Op Buus Dines Frandsen Halskov Hansen Lundquist Siggaard Stjernfelt Teilgaard Forord Deltagere

 

Forord

Hermed foreligger i skriftlig form indlæggene fra Netværket for Metaforer, Kultur og Kognitions seminar om Metaforer i sprog og tænkning. Seminaret fandt sted i Odense fra den 8. til 10. februar 1996, og det var det første af Netværkets to interne seminarer.

Alle artiklerne er forsynet med en indledende abstract. Hvis man ønsker at få et indtryk af den brogede mangfoldighed, der præger metaforforskningen i disse år, kan man med fordel starte med at læse dem - inden fordybelsen i de enkelte artikler. Dette indtryk kan man give mere substans ved at læse indlægget om MetafDan.

I det hele taget illustrerer den brede vifte, som de foreliggende indlæg udgør, på udmærket vis et centralt ærinde i Metafornetværket, nemlig at finde ligheder og forskelle i metaforopfattelsen - dvs. i beskrivelsen af og forklaringen på metaforens væsen og funktion. Metafornetværkets andet seminar, Metaforer i kultur og samfund, som blev afholdt i oktober 1996, var i højere grad centreret omkring metaforens udbredelse, nemlig anvendt metaforforskning.København, januar 1997

Carsten Hansen