Noter
BA-dansk ved Henning Bergenholtz og Carlo Grevy

 

Tilbage Hovedmenu Op Næste

 

Indledningen

 

Råd om hvordan man skriver gode tekster

- personlige

- forståelige

- sammenhængende

- korrekte

 

- normer

 

Modeller/skemaer:

- sætningsanalyse

- trappediagrammet

 

Ordforrådet

 

Referater

 

Sproglig koncentration (stilistik)

 

Sproglige termer (hvad kan anbefales og hvad ikke)

 


Skriftlig fremstilling (til s. 25)

 

om produktion af tekster i almindelighed - primært skriftlige tekster

- klart, enkelt og venligt uanset genre

- ikke flere fagudtryk end højst nødvendigt

 

At skrive godt

- det man har på hjerte, dvs. budskabet, indholdet,

- informationerne skal komme klart og effektivt frem til modtageren

- gnidningsløs

 

Tre parter

- afsenderen

- teksten

- modtageren

 

Det har nogle konsekvenser for hvordan man skriver!!!

 

Læseren er vigtigst (eller: læserne)

 

Hensigten skal være klar

 

Offentlig kommunikation - fra fx kommunen til borgerne

 

Skriv personligt

- ikke personlige breve som erhvervsbreve eller opgaver

- der er mennesker i begge ender

 


Personord

- jeg, vi, du, I, De

- ikke: undertegnede, ikke: man

- vi i stedet for firmaet

- jeg: hvis det er på egne vegne

- I eller du

- pas på "du" og ”man”

 

Aktiv eller passiv

- undgå passiv

- upersonlig

- den der udfører handlingen nævnes ikke, det sker bare:

 

"der skrives mange breve i kommunen"

"der er mange der dumpes på universitetet"

"der bestemmes meget nede i EU"

 

"Hoslagt fremsendes referat vedrørende…"

 

Konkret, høfligt og venligt

- undgå at være aggressiv

- undgå at være påståelig

- undgå at tale ned til modtageren

 

Skriv forståeligt

- ord kan evt. forklares

- fagord skal bruges korrekt

- enkelt og klart

- kendte du selv ordet før du begyndte at skrive brevet?

 


Fremmedord

- svære og lette ord

- nogle bliver ikke brugt ret meget

fx: allokering, endossere, kulance

 

Konkret

- tæt på læserens virkelighed

- nede på abstraktionsstigen

- kald en spade for en spade

 

- vejen istandsættelse, vejen istandsættes, kommunen istandsætter vejen

 

Verbalsubstantiver (substantivering af verber)

- ord på -else -ning og -tion/-sion

 

- istandsættelse

- færdiggørelse

- forenkling

- underretning

- konfiskering

- revision

 

- abstrakte og passive

 


Skriv opløst

- sæt punktummer ved afslutningen af hver information (når der er en helsætning)

- opdel informationerne

- fx ved hv-ord

 

"det fremgår af Deres ansættelsesbrev, at De er månedslønnet vikar med 27 løntimer, hvilket svarer til de skematimer, De overtog fra Nielsens skema"

 

"Det fremgår af deres ansættelsesbrev, at De er månedslønnet vikar med 27 løntimer. Det svarer til de skematimer, De overtog fra Nielsens skema"

 

Indskud

- kan virke svære

 

"Det omtalte anlæg, der koster 2,3 mio. kr., ventes sat i drift næste år"

 

"Vi forventer at det omtalte anlæg sættes i drift næste år. Anlægget koster 2,3 mio. kr."

 

Sammensætninger

- decentraliseringsbestræbelserne

- aktindsigtspørgsmål…

 

- bestræbelserne på at decentralisere

- spørgsmål om aktindsigt

 

Skriv ligeud

- hovedsagen først i teksten, biomstændighederne efter

 

Sætningen

- ledsætningerne sættes sidst

 

"At alle de resterende opgaver vil være løst inden årets udgang, tør vi dog ikke love"

"Vi tør dog ikke love, at alle de resterende opgaver vil være løst inden årets udgang"

 

 

Sætningsled - kancellisløjfer

"de i kommunen bosiddende personer"

"de til fremme af landbrugseksporten egnede foranstaltninger"

 

Skriv overskueligt

- overskrifter og afsnit

- undgå "vedr." - typografien viser det!

 

Afsnit - der er kun to måder:

- spring en linie over

- gå ned i ny linie og ryk ca. ½ cm. ind

 

- Man kan altså ikke rykke ned i ny linie og starte helt ude til venstre!!!

 

- man kan bruge to typer afsnitsmarkering (store og små)