Godt sprog I
BA-dansk ved Henning Bergenholtz og Carlo Grevy

 

Hovedmenu Op Næste

(Gå til øvelserne)

Sammenfatning af Godt sprog

Tekster skal i informative tekster udformes, så de er personlige, forståelige, sammenhængende og korrekte. Vær opmærksom på, hvem din modtager er!

1) Personlige pronomener: undgå man og du - brug jeg, hvor det er dig, der foretager valg.

2) Undgå passivkonstruktioner som fx: Der bestemmes meget nede i EU.

3) Skriv forståeligt - undgå unødige fremmedord.

4) Skriv konkret (vær langt nede på abstraktionsstigen).

5) Undgå unødvendige verbalsubstantiver, fx: jordomsejlingsdeltagelse.

6) Skriv opløst: en sætning til hver information (kan evt. deles ved hv-ord).

7) Undgå lange indskud, fx: Erhvervssprogsuddannelsen, der udmærker sig ved at kvalificere til job på højt niveau, foregår i Århus.

8) Skriv ligeud - sæt hovedsætningen før ledsætningen.

9) Undgå kancellisprog, fx: …de i kommunen bosiddende personer…

10) Lav overskuelig opstilling og undgå typografisk kaos. Lav afsnit ved enten at springe en linie over eller ved at gå ned i næste linie og rykke ca. ½ cm ind. Det er forbudt at gå ned i næste linie og starte ude til venstre!

 

Øvelse - korrigér følgende sætninger

 

Reklameteksterne fremkalder hos den danske læser en række inferenser, både hvis man noterer sig, hvem afsenderen er, og ud fra den stereotype opfattelse danskere har af nydanskere. Ved at vise at vores eksisterende holdning til integration af nydanskere kan få nogle konsekvenser som for eksempel mangel på arbejdskraft, hvilket kommer til at vedrøre os alle, appelleres der til vores fornuft om at skære igennem et meget følelsesladet emne.

 

Hvis forudsætningen for at tolerance kan være til stede er, at følelsen af solidaritet og næstekærlighed eksisterer ville det være let at konkludere, at vi er intolerante, fordi vores livssyn ikke længere udspringer af kristendommen, og fordi samfundsudviklingen har underbygget denne holdning.

 

Brown og Levisons teori om de universelle begreber face og face-wants er et spændende studie i den menneskelige natur, og herunder hvordan vi alle er i besiddelse af en psykisk facade, som vi søger at opretholde samt nogle ubevidste ønsker om at blive respekteret og bekræftet i vores interaktion med andre mennesker.

 

Hvor vigtigt er det du skriver, og hvilke læsere henvender du dig til? Det er nogle spørgsmål, som kan hjælpe dig gennem skriveprocessen, hvis du vel at mærke er i stand til at svare på spørgsmålene inden du begynder at skrive.

 

Grunden til denne tvivlen, om hvordan eller hvad man skal skrive, kan hjælpes af vejen, hvis man er villig til at tænke lidt inden man går i gang med selve skrivningen.

 

Der blev formuleret og præciseret, hvad opgaven gik ud på, planlagt hvilken rækkefølge stoffet skulle bruges i og hvorfor, der blev skrevet forkert og skrevet om mange gange, alt imens man hele tiden mindede sig selv om, at denne opgave var med til at bestemme, om man kunne komme til at læse til læge, eller om man skulle overveje en karriere som pølsemand. … Ærgelsen var stor, når man opdage, at man havde glemt et punktum eller ens fingre havde ramt den forkerte knap på tastaturet.