Eksempler
BA-dansk ved Henning Bergenholtz og Carlo Grevy

 

Tilbage Hovedmenu Op Næste

Eksempler – efter Dansk Sprog

 

Undersøgelse foretaget af Eriksen og Møller: Svære ord – og lette

 

Procentvis af ”almindelige” danskere der kender ordene

 

Afskrivning – 12%

Aktiver og passiver – 24%

Allokering – 2%

Debitere – 27%

Endossere – 4%

Fusion – 30%

Kulance – 3%

Løsøre – 28%

Tilsvar – 2%

 

Verbalsubstantiver

 

-        sion/tion

-        else

 

at sætte i stand Þ  at istandsætte Þ istandsættelse

at revidere Þ revision

at undersøge telefonbøger Þ telefonbogsundersøgelse

at deltage i en jordomsejling Þ jordomsejlingsdeltagelse

at annullere sin deltagelse i en jordomsejling Þ jordomsejlingsdeltagelsesannulering

 

Sammensætninger – opløsning

 

Decentraliseringsbestræbelserne Þ bestræbelserne på at decentralisere

Sygeplejerskeuddannelse Þ uddannelse til sygeplejerske

 

Klichéer

 

Angående – om

Erholde – få

Erhverve – få

Fornøden – nødvendig

Hoslagt – vedlagt

Indeværende år – i år

Indhente tilladelse – få lov

Nærværende – denne/dette

Rekvirere – bestille

Samt – og

Skrivelse – brev

Såfremt – hvis

Vedrørende – om

 

Tilskrive – skrive til

Videresende – sende videre

Påbegynde – begynde på

Omskrive – skrive om

Henligge – ligge

 

Nedskrive – skrive ned?

Opskrive – skrive op?